Česká poetka Lydie Romanská a bulharský básnik Atanas Zvezdinov počas večera poézie v DSS Timrava 13. 4. 2018 na Tatranskej literárnej jari. Foto: Štefan Cifra

Česká poetka Lydie Romanská a bulharský básnik Atanas Zvezdinov počas večera poézie v DSS Timrava 13. 4. 2018 na Tatranskej literárnej jari. Foto: Štefan Cifra