Literárny večer poézie v Domove slovenských spisovateľov Timrava v Starom Smokovci 13. 4. 2018. Vľavo Miroslav Bielik, vpravo Lydie Romanská. Foto: Štefan Cifra

Literárny večer poézie v Domove slovenských spisovateľov Timrava v Starom Smokovci 13. 4. 2018. Vľavo Miroslav Bielik, vpravo Lydie Romanská. Foto: Štefan Cifra