Súťažiaca Lýdie Žáková spieva svoju autorskú pieseň s vlastnou melódiou na súťaži Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Trenčín 29. 11. 2019. Foto: Štefan Cifra

Súťažiaca Lýdie Žáková spieva svoju autorskú pieseň s vlastnou melódiou na súťaži Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Trenčín 29. 11. 2019. Foto: Štefan Cifra