Z tvorivej diskusie po vyhodnotení Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Trenčín 29. 11. 2019. Foto: Štefan Cifra

Z tvorivej diskusie po vyhodnotení Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Trenčín 29. 11. 2019. Foto: Štefan Cifra