Alexander Halvoník, literárny kritik, referuje o živote a diele Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra

Alexander Halvoník, literárny kritik, referuje o živote a diele Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra