Zľava: Miroslav Bielik, predseda SSS, jubilant Anton Hykisch, a Jozef Leikert, predseda KLF na Slovensku 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra

Zľava: Miroslav Bielik, predseda SSS, jubilant Anton Hykisch, a Jozef Leikert, predseda KLF na Slovensku 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra