Hľadisko seminára k životnému jubileu slovenského spisovateľa, autora literatúry faktu Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra

Hľadisko seminára k životnému jubileu slovenského spisovateľa, autora literatúry faktu Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra