Slovenskú pieseň Limbora, limbora a ruskú pieseň Step da step krugom zaspieval Daniel Mikloško. Seminár o Antonovi Hykischovi 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra

Slovenskú pieseň Limbora, limbora a ruskú pieseň Step da step krugom zaspieval Daniel Mikloško. Seminár o Antonovi Hykischovi 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra