Knižný stánok Literárneho informačného centra na Svete knihy v Prahe doložil záujem čitateľov v Česku o slovenské knihy. Foto: Štefan Cifra

Knižný stánok Literárneho informačného centra na Svete knihy v Prahe doložil záujem čitateľov v Česku o slovenské knihy. Foto: Štefan Cifra