Antológiu Refrény času vystavilo v svojom stánku na Svete knihy v Prahe aj Literárne informačné centrum a, ako vidno, bol o ňu aj záujem. Foto: Štefan Cifra

Antológiu Refrény času vystavilo v svojom stánku na Svete knihy v Prahe aj Literárne informačné centrum a, ako vidno, bol o ňu aj záujem. Foto: Štefan Cifra