Autorské čítanie básní Jarmilou Hannah Čermákovou. Z prezentácie antológie Refrény času na Svete knihy v Prahe 12. 5. 2018. Foto: Štefan Cifra

Autorské čítanie básní Jarmilou Hannah Čermákovou. Z prezentácie antológie Refrény času na Svete knihy v Prahe 12. 5. 2018.  Foto: Štefan Cifra