Zaujem o prezentáciu antológie súčasnej slovenskej a českej poézie Refrény času na Svete knihy v Prahe 12. 5. 2018 – v klubovni Českého centra Medzinárodného PEN klubu – prejavovali účastníci aj spontánnym potleskom. Foto: Štefan Cifra

Zaujem o prezentáciu antológie súčasnej slovenskej a českej poézie Refrény času na Svete knihy v Prahe 12. 5. 2018 – v klubovni Českého centra Medzinárodného PEN klubu – prejavovali účastníci aj spontánnym potleskom. Foto: Štefan Cifra