Hľadisko na prezentácii kníh Tatiany Jaglovej a Kristiána Straku v Zičiho paláci v Bratislave 18. 10. 2018. Foto: Štefan Cifra

Hľadisko na prezentácii kníh Tatiany Jaglovej a Kristiána Straku v Zičiho paláci v Bratislave 18. 10. 2018. Foto: Štefan Cifra