Sprava: Tatiana Jaglová, Ľuba Janegová, Kristián Straka, Roman Michelko a speváčka Eva Govolková. V Zičiho paláci v Bratislave 18. 10. 2018. Foto: Štefan Cifra

Sprava: Tatiana Jaglová, Ľuba Janegová, Kristián Straka, Roman Michelko a speváčka Eva Govolková. V Zičiho paláci v Bratislave 18. 10. 2018. Foto: Štefan Cifra