Ocenení Ján Tazberík (vľavo), Anton Hykisch a predseda výboru Sekcie LF pre slovenskú pôvodnú tvorbu Erik Ondrejička v Zichyho paláci 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra

Ocenení Ján Tazberík (vľavo), Anton Hykisch a predseda výboru Sekcie LF pre slovenskú pôvodnú tvorbu Erik Ondrejička v Zichyho paláci 13. 6. 2017.  Foto © Štefan Cifra