Anton Hykisch s Cenou LF za rok 2016 za román Verte cisárovi a Roman Michelko s ocenením pre Vydavateľstvo SSS za vydanie jeho knihy. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra

Anton Hykisch s Cenou LF za rok 2016 za román Verte cisárovi a Roman Michelko s ocenením pre Vydavateľstvo SSS za vydanie jeho knihy. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra