Anton Hykisch (vľavo) si preberá Cenu LF za rok 2016. Foto © Štefan Cifra

Anton Hykisch (vľavo) si preberá Cenu LF za rok 2016. Foto © Štefan Cifra