Predsedníčka poroty prof. Mária Bátorová hodnotí slovenskú pôvodnú literárnu tvorbu ocenenú LF za rok 2016 v Zichyho paláci v Bratislave 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra

Predsedníčka poroty prof. Mária Bátorová hodnotí slovenskú pôvodnú literárnu tvorbu ocenenú LF za rok 2016 v Zichyho paláci v Bratislave 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra