Zasadnutie odbočky SSS v Trenčíne 24. 3. 2017. Zľava: Margita Ivaničková, tajomníčka odbočky, Štefan Cifra, predseda KK SSS, Miroslav Bielik, predseda SSS, Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS. Foto © Štefan Cifra

Zasadnutie odbočky SSS v Trenčíne  24. 3. 2017. Zľava: Margita Ivaničková, tajomníčka odbočky, Štefan Cifra, predseda KK SSS, Miroslav Bielik, predseda SSS, Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS. Foto © Štefan Cifra