Pohľad na Trenčiansky hrad. Trenčín 24. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra

Pohľad na Trenčiansky hrad. Trenčín 24. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra