Členka Odbočky SSS v Banskej Bystrici – spisovateľka Brigita Šimonová. 25. 4. 2017. Foto © Štefan Cifra

Členka Odbočky SSS v Banskej Bystrici – spisovateľka Brigita Šimonová. 25. 4. 2017. Foto © Štefan Cifra