Členka Odbočky SSS v Banskej Bystrici – poetka Hana Košková. 25. 4. 2017. Foto © Štefan Cifra

Členka Odbočky SSS v Banskej Bystrici – poetka Hana Košková. 25. 4. 2017. Foto © Štefan Cifra