Účastníci Kongresu slovenských spisovateľov Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016. Domáci účastníci so zahraničnými Slovákmi. Vľavo Pavol Obrcian (ČR), Martin Prebudila, vzadu v strede (sprava) Vladimír Valentík, Miroslav Demák, Michal Harpáň (Srbsko)

Účastníci Kongresu slovenských spisovateľov Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016. Domáci účastníci so zahraničnými Slovákmi. Vľavo Pavol Obrcian (ČR), Martin Prebudila, vzadu v strede (sprava) Vladimír Valentík, Miroslav Demák, Michal Harpáň (Srbsko)