Kongres slovenských spisovateľov Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016. Gabriela Rothmayerová, Milka Zimková, Viera Švenková a Jana Judínyová

Kongres slovenských spisovateľov Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016. Gabriela Rothmayerová, Milka Zimková, Viera Švenková a Jana Judínyová