Účastníci MLF Dunajské elégie v medzinárodnej galérii Danubiana 25. 6. 2016. Foto: © Štefan Cifra

Účastníci MLF Dunajské elégie v medzinárodnej galérii Danubiana 25. 6. 2016. Foto: © Štefan Cifra