Účastníci Medzinárodného literárneho festivalu Dunajské elégie v medzinárodnej galérii Danubiana pri Bratislave-Čunove 25. 6. 2016. Foto: © Štefan Cifra

Účastníci Medzinárodného literárneho festivalu Dunajské elégie v medzinárodnej galérii Danubiana pri Bratislave-Čunove 25. 6. 2016. Foto: © Štefan Cifra