Anton Blaha (vľavo) a Roman Michelko ako členovia pracovného predsedníctva Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Štefan Cifra

Anton Blaha (vľavo) a Roman Michelko ako členovia pracovného predsedníctva Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Štefan Cifra