Miroslav Bielik, Peter Mišák, Štefan Cifra a Boris Brendza ako členovia pracovného predsedníctva Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg

Miroslav Bielik, Peter Mišák, Štefan Cifra a Boris Brendza ako členovia pracovného predsedníctva Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg