ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava: Pavol Holeštiak, Vladimír Valentík, Jaroslav Rezník. Vzadu (sprava): Juraj Chovan-Rehák, Bohumil Motejlek. Za nimi Milan Igor Chovan. Foto © Andrej Meleg

ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava: Pavol Holeštiak, Vladimír Valentík, Jaroslav Rezník. Vzadu (sprava): Juraj Chovan-Rehák, Bohumil Motejlek. Za nimi Milan Igor Chovan. Foto © Andrej Meleg