ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Peter Vrlík poukázal na neľahké postavenie spisovateľa a na význam regionálnej literatúry. Foto © Štefan Cifra

ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Peter Vrlík poukázal na neľahké postavenie spisovateľa a na význam regionálnej literatúry. Foto © Štefan Cifra