Agustín Maťovčík na ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg

Agustín Maťovčík na ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg