Boris Brendza (vľavo) a Anton Blaha ako členovia pracovného predsedníctva Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg

Boris Brendza (vľavo) a Anton Blaha ako členovia pracovného predsedníctva Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov  7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg