Z odovzdávania cien Literárneho fondu v Bratislave 12. 6. 2018. Zľava: N. Kolárová a G. Hrbatý, O. Gluštíková, J. Tazberík, A. Halvoník, J. Klus a R. Michelko. Foto: Štefan Cifra

Z odovzdávania cien Literárneho fondu v Bratislave 12. 6. 2018. Zľava: N. Kolárová a G. Hrbatý, O. Gluštíková, J. Tazberík, A. Halvoník, J. Klus a R. Michelko. Foto: Štefan Cifra