Z odovzdávania Cien Literárneho fondu v Bratislave 12. 6. 2018. Zľava: J. Klus, A. Hlavoník, N. Kolárová, R. Michelko, G. Hrbatý, O. Gluštíková, J. Tazberík. Foto: Štefan Cifra

Z odovzdávania Cien Literárneho fondu v Bratislave 12. 6. 2018. Zľava: J. Klus, A. Hlavoník, N. Kolárová, R. Michelko, G. Hrbatý, O. Gluštíková, J. Tazberík. Foto: Štefan Cifra