Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Ivan Szabó a Paula Sabolová

Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Ivan Szabó a Paula Sabolová