Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda.

Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda.