Na Bibliotéke. Zľava: Imrich Bariak, Miroslav Pekník, Dušan Čaplovič a Jozef Vladár. v Bratislave 6. 11. 2015. Foto: Š. Cifra

Na Bibliotéke. Zľava: Imrich Bariak, Miroslav Pekník, Dušan Čaplovič a Jozef Vladár. v Bratislave 6. 11. 2015. Foto: Š. Cifra