Pred stánkom Vydavateľstva SSS na Bibliotéke. Zľava: Viliam Turčányi, Stojan Lekoski, Jozef Vladár a manželia Mária a Jozef Bátorovci. V Bratislave 6. 11. 2015. Foto: Š. Cifra

Pred stánkom Vydavateľstva SSS na Bibliotéke. Zľava: Viliam Turčányi, Stojan Lekoski, Jozef Vladár a manželia Mária a Jozef Bátorovci. V Bratislave 6. 11. 2015. Foto: Š. Cifra