Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave. Minister spravodlivosti Tomáš Borec (vpravo), Anton Blaha, autoro knihy, a moderátorka podujatia

Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave. Minister spravodlivosti Tomáš Borec (vpravo), Anton Blaha, autoro knihy, a moderátorka podujatia