Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave. Anton Blaha s moderátorkou podujatia. Foto: © Štefan Cifra

Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave. Anton Blaha s moderátorkou podujatia. Foto: © Štefan Cifra