Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave

Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave