Z prezentácie knihy Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave. Autor knihy Anton Blaha s moderátorkou podujatia. Vpravo Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS. Foto: © Štefan Cifra

Z prezentácie knihy Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave. Autor knihy Anton Blaha s moderátorkou podujatia. Vpravo Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS. Foto: © Štefan Cifra