Pri rodnom dome Rudolfa Fabryho. Druhý zľava starosta Budmeríc Jozef Savkuliak, zástupkyne MS v Budmericiach a zástupcovia SSS

Pri rodnom dome Rudolfa Fabryho. Druhý zľava starosta Budmeríc Jozef Savkuliak, zástupkyne MS v Budmericiach a zástupcovia SSS