Rodný dom Rudolfa Fabryho s pamätnou tabuľou. Sprava: predseda SSS Miroslav Bielik, člen Predstavenstva SSS Július Balco a tajomník SSS Ján Tazberík

Rodný dom Rudolfa Fabryho s pamätnou tabuľou. Sprava: predseda SSS Miroslav Bielik, člen Predstavenstva SSS Július Balco a tajomník SSS Ján Tazberík