Navždy nás opustila Libuša Friedová, členka SSS

Navždy nás opustila Libuša Friedová, členka SSS

So smútkom v srdci Vám oznamujem, že nás po krátkej ťažkej chorobe včera 22. mája opustila p. Libuša Friedová.
Rozlúčka bude 1. júna 2017 o 10.15 hod v bratislavskom krematóriu.
Ďakujem všetkým, ktorí si na maminu spomeniete s rovnakou láskou, akú ona počas svojho života rozdávala.
T. Streberová, dcéra

(Zdroj: e-mail z 23. 5. 2017)

V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme rodinným príslušníkom, priateľom i známym zosnulej Libuše Friedovej, ktorá bola členkou SSS, vynikajúcou autorkou detských rozprávok, rozhlasových hier a televíznych seriálov pre deti, redaktorkou detských časopisov a šéfredaktorkou časopisu Zornička, úprimnú sústrasť.