Zlata Matláková: Trvalky

Zlata Matláková: Trvalky

Zlata Matláková (nar. 1949) vydala šesť básnických zbierok, často sa prezentuje aj ako recenzentka – najmä domácej literatúry. Zúčastnila sa na zostavovaní kníh, ktoré napísali a nakreslili deti (napr. Ahoj svet, 1986 a Načo nám je umenie s R. Filom, 1991), spolupracovala na scenároch o literárnej tvorivosti v televízii (Poďte s nami) i v rozhlase (Lovci perál). 

Autorka prichádza s novou poetickou zbierkou – akousi esenciou životných skúsenosti a ich reflexiami. Z formálneho hľadiska sa zbierka člení na štyri kapitoly. Motív vody je v básňach prvej kapitoly častejší, nie však limitujúci, neobmedzuje. Voda figuruje ako symbol ustavičnej premeny a zároveň niečo stáleho, nesmierne dôležitého v živote človeka i celej prírody. Vzťahy sú jednou z tematických dominánt autorkiných básní, vzťahy lásky, partnerstva, rodičovské, ale aj univerzálne medzisubjektívne vzťahy. Matláková sa v novej zbierke posúva čoraz väčšmi k duchovným rozmerom ľudskej existencie, hoci ani tu jej nie je cudzia radosť zo zmyslových, telesných zážitkov, radosť zo žitej každodennosti.

Vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Ilustrácie: Martin Marušinec

Rozmery: 125 x 180 mm, počet strán: 70, mäkká väzba

ISBN 978-80-8194-130-6

Cena: 5,90 €