Zinajda Nikolajevna Gippiusová: Denníky z temných čias

Zinajda Nikolajevna Gippiusová: Denníky z temných čias

ZINAJDA NIKOLAJEVNA GIPPIUSOVÁ (* 1869 – † 1945), manželka Dmitrija Sergejeviča Merežkovského, jedna zo ženských legiend ruského symbolizmu a dekadencie vo svojich denníkových zápiskoch prináša pohľad na neľahké obdobie prvej svetovej vojny, revolúcií a občianskej vojny v Rusku.

Sedem ,,osudových“ rokov (1914 – 1921) obsiahne autorka fragmentárne, prenikavo a so subjektívnou zaujatosťou. Veľa z dobových udalostí sníma ,,priamo“ z okna domu, v ktorom manželia bývali a ktorý tesne susedil s Tauridským parkom a Tauridským palácom, budovou, v ktorej sídlila tzv. ,,Duma“, čiže dolná komora ruského parlamentu.

Poslanci sú poväčšine autorkini známi, a tak sa prezentuje ako priama účastníčka diania. Niekedy však ťažko určiť, kam siaha bezprostredný záznam a kde začína literárna štylizácia. V každom prípade spisovateľkin  zničujúci postreh pred čitateľmi načrtáva desivý psychoportrét Alexandra Fiodoroviča Kerenského, druhého predsedu ruskej dočasnej vlády, ale aj iných osobností. Autorka svojimi autentickými postrehmi  zachytáva atmosféru doby: podmanivú, reálnu a fiktívnu zároveň.

Výpovedná hodnota tohto diela je obrovská: text nesmierne presvedčivo sprítomňuje postoj a reakcie ruského intelektuála na udalosti doby a tým nám v súčasnosti umožňuje poodhaliť a poodkryť príčiny rôznych vtedajších zlyhaní alebo sa nad nimi zamyslieť.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

***

Rozmery: 150 mm x 245 mm, počet strán: 341,  tvrdá väzba

Rok vydania: 2024, január

ISBN  978-80-8202-235-6

Cena: 14,90 €

 

***
Kontakt:
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
www.vsss.sk
vsss.s.r.o@gmail.com