ŽILÍK, Robert: Správa o návratoch: Výber z básní, poviedok a kresieb (2019)

ŽILÍK, Robert: Správa o návratoch: Výber z básní, poviedok a kresieb (2019)

Autor prostredníctvom básní, poviedok a ilustrácií vyznáva svoju lásku k rodine, k rodisku, k hodnotám, ktoré sa nám strácajú v dôsledku technického pokroku a zmenenému hodnotovému systému. Oslava roľníka, detstva, panenskej prírody, sveta prirodzených vecí a dejov, našej zakorenenosti cez poetické obrazy všedného dňa (bez cielených senzácií) je aktuálnym odkazom všetkým tvorcom virtuálnej reality. Čo bolo jednoduché je dnes zložité, čo bolo samozrejmé je dnes vzácnym artiklom. Perokresby a akvarely autora spolu s textom podávajú správu o návratoch do najtajnejšieho labyrintu ľudskej duše.

 

---

Bibliografický záznam
Žilík, Robert: Správa o návratoch: Výber z básní, poviedok a kresieb. 2. rozš. vyd. Mojmírovce: DROPiK, o. z., 2019. 96 s. ISBN 978-80-972402-3-3 (brož.)