ŽILÍK, Robert: Srdce v škole: Pamätnica školských rádov v Urmíne (2019)

ŽILÍK, Robert: Srdce v škole: Pamätnica školských rádov v Urmíne (2019)

Autor zostavil Pamätnicu školských rádov v Urmíne z textov týkajúcich sa pôsobenia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ľudovo Vincentiek a Školských bratov, ktorí prišli do Urmína (dnes Mojmírovce) koncom 19. storočia. Čitateľ sa zoznámi s dejinami elementárneho i meštianskeho školstva v mestečku Urmín na prelome 19. a 20. storočia prostredníctvom spomienok nežijúcich i ešte žijúcich pamätníkov. Bohatý obrazový materiál sprítomňuje to, čo v našich školách dnes chýba: srdce v škole. Excelentná práca grafika Mareka Kianičku sa vzácne spojila s kvalitne vykonanou prácou DEVÍN Printing House. Srdce v škole je inšpiráciou a výzvou pre školskú prax v dnešnej dobe.

***

PaedDr. Robert Žilík je pedagóg, bývalý riaditeľ Základnej školy v Mojmírovciach, ktorý pochopil, že na zmeny musia byť ľudia pripravení.

---

Bibliografický záznam
Žilík,Robert: Pamätnica školských rádov v Urmíne. Ilustrácie: Marek Kianička. 1. vyd. Mojmírovce: DROPiK, o. z., 2019. 96 s. ISBN: 978-80-972402-4-0 (brož.)