ŽILÍK, Robert: Kebi ňebov kanás trúbev: O pastieroch a muzikantoch v nitrianskom kraji (2019)

ŽILÍK, Robert: Kebi ňebov kanás trúbev: O pastieroch a muzikantoch v nitrianskom kraji (2019)

Autor odhaľuje 300 ročnú tradíciu pastierov svíň, oviec a iných zvierat. Po prvý raz má čitateľ možnosť spoznať pastierska artikuly z 1718 roku na panstve grófa Huňadyho. Prostredníctvom príbehov pamätníkov, ale aj autorových rozprávok a legiend, čitateľ môže vnímať svet pastierov, život na starých majeroch, poverové rozprávania o mytologických javoch (bosoráctvo, čarovné gajdy).

Gajdošská tradícia v stredonitrianskom kraji sa prezentuje v knihe textom a obrazom, týkajúcim sa 60 gajdošov. Toto nás radí medzi najvýznamnejšie gajdošské oblasti na Slovensku. Umelecké reprodukcie zo slovenských galérií, ktoré nájdete v publikácii, posilňujú predstavu o pastieroch a muzikantoch v minulosti. Úctu autor vzdáva nežijúcim i žijúcim nositeľom hudobných tradícií (bohatý menoslov konkrétnych ľudí). V kapitole Ako sme objavili gajdošov autor načrtol históriu i spôsob, ako sa môžeme vrátiť k hodnotám našich predkov. V poslednej časti knihy čitateľ nájde do 90 znotovaných piesní s pôvodným textom, čo môže poslúžiť aj k ďalšiemu šíreniu našej ľudovej hudobnej kultúry.

Publikácia Kebi ňebov kanás trúbev je určená milovníkom histórie, národopisu, folkloristom, školám v rámci regionálnej výchovy, ale aj na prezentáciu svojich obcí obecnými úradmi, kultúrnym a rekreačným zariadeniam pre návštevníkov stredonitrianskeho regiónu, ako aj širokej čitateľskej verejnosti. Lyrizovanou faktografiou autor chce čitateľa nielen poučiť či zabaviť, no predovšetkým kriesiť historické a kultúrne vedomie mladých ako aj starších obyvateľov stredonitrianskeho regiónu.

---

Bibliografický záznam:
ŽILÍK, Robert: Kebi ňebov kanás trúbev: O pastieroch a muzikantoch v nitrianskom kraji. 1. vyd. Mojmírovce: DROPiK, o. z., 2019. 180 s. ISBN 978-80-972402-2-6 (brož.)